Toimitusehdot yrityksille ja julkisille yhteisöille

1. SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE

1.1 Terrasol Trading Oy (jäljempänä Terrasol) ja ostaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin Terrasolin maahantuomien ja edustamien tuotteiden ostosta ja mahdollisesta jälleenmyynnistä. Sopimuksen kohteena olevat tuotteet on määritelty Terrasolin verkkosivustolla.


2. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA INTERNET

2.1 Ostaja ei saa käyttää kotisivuillaan Terrasolin tai tämän edustamien ja maahantuomien tuotteiden tuotenimiä kotisivunsa domain-nimessä ilman Terrasolin kirjallista suostumusta.

2.2 Ostajalla ei ole oikeutta käyttää sähköpostiosoitteita, jotka antavat ymmärtää, että yritys on Terrasolin tai jonkun tämän päämiehen tytäryhtiö. Esim. etunimi.sukunimi@Terrasol.(domain).

2.3 Ostaja myöntää että sähköinen kaupankäynti on nopeasti muuttuva liiketoiminta-alue ja että sähköistä kaupankäyntiä ja internetiä koskevia ohjeita saatetaan joutua muuttamaan Terrasolin toimesta. Näin tapahtuessa ostaja on velvollinen sitoutumaan tehtyihin muutoksiin.


3. RAJOITUKSET OSTAJILLE

3.1 Ostaja ei saa tehdä muutoksia Terrasolin verkkokaupassa määriteltyihin tuotteisiin tai niiden pakkauksiin.

3.2 Ostajalla ei ole oikeutta esiintyä missään tilanteissa Terrasolin tai tämän päämiesten edustajana.

3.3 Ostajalla ei ole oikeutta antaa sitoumuksia Terrasolin tai tämän päämiesten nimissä.

3.4 Ostajalla ei ole oikeutta antaa muutoksia takuuehtoihin tai antaa mitään esityksiä Terrasolin nimissä.

3.5 Ostajalla ei ole oikeutta antaa ilman Terrasolin kirjallista suostumusta muita lupauksia tai takuita Terrasolin verkkosivustolla määriteltyjen tuotteiden ominaisuuksista tai toiminnasta kuin on kerrottu Terrasolin verkkosivustolla tai muussa Terrasolin antamassa kirjallisessa informaatiossa.

3.6 Ostajalla ei ole oikeutta käyttää Terrasolin tai tämän päämiesten yritysnimiä tai tuotemerkkejä yritysnimessään tai markkinointinimessään ilman Terrasolin kirjallista lupaa.


4. TOIMITUSEHDOT, TOIMITUSAIKA JA OMISTUSOIKEUS

4.1 Toimitusehto on vapaasti Terrasolin varastossa Loimaalla, toimitusaika 4-6 arkipäivää tilauksesta, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

4.2 Toimitus katsotaan hyväksytyksi jos sitä ei ole reklamoitu 8 päivän kuluessa toimituspäivästä. Mahdollisista palautuksista on aina sovittava etukäteen Terrasolin kanssa.

4.3 Riski toimituksen katoamisesta tai vaurioitumisesta siirtyy ostajalle kun toimitus on luovutettu kuljetettavaksi ostajalle.

4.4 Terrasol toimittaa ostajan tilaamat tuotteet sovittuna aikana. Jos toimitusajasta ei ole sovittu Terrasol toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun tilattua tavaraa on saatavissa. Terrasol on velvollinen ilmoittamaan ostajalle viivästymisistä heti saatuaan siitä tiedon ja ilmoittamaan arvioidun uuden toimitusajan. Terrasol ei vastaa itsestään riippumattomista syistä aiheutuneiden toimitusviiveiden vahingoista.

Mikäli viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 2,0 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta. Terrasol ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästyksestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Mikäli Terrasolilla on erääntyneitä saatavia ostajalta, Terrasolilla on oikeus viivyttää toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu.

4.5 Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun se on lähetetty ostajalle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi ja noudettavaksi Terrasolin ilmoittamasta paikasta. Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy ostajalle, kun koko kauppasumma on maksettu.

 

5. HINNAT JA MAKSUEHDOT

5.1 Kaikki sivustolla tuotteille yrityksille tai muille yhteisöille tarkoitetussa kaupassa annetut hinnat on annettu Euroina (alv 0%). Tuotteille mahdollisesti annetut suositushinnat sisältävät ALV:n 24 %.

5.2 Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä ja viivästyskorko on 8 %. Mikäli toimitus on joltain osin virheellinen, lasku on kuitenkin maksettava virheettömältä osaltaan eräpäivänä.

5.3 Terrasol pidättää oikeuden tehdä hinnastoon, tuotteisiin ja dokumentteihin muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

 

6. PALAUTUSEHDOT

6.1 Kaikki palautukset on etukäteen sovittava neljäntoista (14) päivän kuluessa toimituspäivästä Terrasolin kanssa. Ilman yhteydenottoa Terrasolin kanssa emme ota vastaan lähetystä emmekä hyvitä.

6.2 Postiennakolla/jälkivaatimuksella palautettua lähetystä emme lunasta.

6.3 Lähetys on palautettava Terrasolille.

6.4 Sopimuksen mukaiseen palautukseen on ehdottomasti liitettävä yhteydenottotieto palautuksesta, milloin palautuksesta on sovittu ja kenen kanssa sekä palautuksen syy.

6.5 Palautettavan lähetyksen on oltava varastotavaraamme ja alkuperäispakkauksessaan. Ostajan on palautettava tuote alkuperäisessä ja virheettömässä tehdaspakkauksessa, eikä pakkaukseen saa liimata mitään lähetystarroja. Tehdaspaketti pitää palauttaa suojapakkauksessa.

6.6 Hyvitys on 100 % kauppahinnasta, mikäli palautus johtuu myyjän virheellisestä toiminnasta.

6.7 Mikäli palautus ei johdu myyjän virheellisestä toiminnasta, hyvitys on enintään 60 % kauppahinnasta, kun Terrasol on ensin hyväksynyt palautuksen. Hyvityksestä vähennetään myös palautetun tuotteen toiminnallisesta tarkastuksesta syntyvät kulut, pakkausmateriaalikulut sekä palautukseen kohdistuvat käsittelykulut 15 €.

6.8. Palautuksesta aiheutuvat kulut maksaa palauttaja lähetysasemalla. Mikäli palautus johtuu myyjän virheestä, myyjä hyvittää rahdin ostajalle.

6.9. Ostajan on liitettävä palautukseen tuloste myyjän paluupostina lähettämästä sähköpostista, josta ilmenevät palautuksen hyväksyminen ja ostajan palautukseen ilmoittamat syyt. Jos palautukseen sisältyy useisiin toimituseriin kuuluneita tuotteita, pitää kaikista toimittaa edellä mainittu dokumentti.

 

7. TEKIJÄNOIKEUDET, TUOTEMERKIT JA MUUT AINEETTOMAT OIKEUDET

7.1 Terrasol ei luovuta ostajalle tekijänoikeuksia materiaaliin, joka liittyy Terrasolin edustamiin tuotteisiin, näiden markkinointiin käytettävään materiaaliin tai tuotteisiin liittyviin lisäarvopalveluihin.

7.2 Ostaja sitoutuu noudattamaan Terrasolin ohjeistuksia liittyen Terrasolin edustamien tuotemerkkien käyttöön.

7.3 Kaikki aineettomat oikeudet liittyen Terrasolin maahantuomiin ja edustamiin tuotteisiin ja palveluihin ovat Terrasolilla.

7.4 Ostajan kehittäessä mahdollisia lisäpalveluja Terrasolin maahantuomiin ja edustamiin tuotteisiin, tulee ennen tämänkaltaisen lisäpalvelun julkistamista hyväksyttää palvelu ennakolta Terrasolilla.