Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Terrasol Trading Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.7.2019. Päivitetty 18.5.2022

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Terrasol Trading Oy

Y-tunnus: 2756111-5

Osoite: Sörkäntie 81

Postinumero: 32270

Postitoimipaikka: METSÄMAA

Puhelinnumero: 040 091 9560

Sähköpostiosoite: turkka.leminen@terrasol.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Terrasol Trading Oy

Nimi: Kari Leminen

Osoite: Hevosmiehentie 6

Postinumero: 04500

Postitoimipaikka: TUUSULA

Puhelinnumero: 040 561 2838

Sähköposti: kari.leminen@terrasol.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Terrasol Trading Oy

Nimi: Kari Leminen

Osoite: Hevosmiehentie 6

Postinumero: 04500

Postitoimipaikka: TUUSULA

Puhelinnumero: 040 561 2838

Sähköposti: kari.leminen@terrasol.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Terrasol Trading Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Terrasol Trading Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Terrasol Trading Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Terrasol Trading Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Terrasol Trading Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Terrasol Trading Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Terrasol Trading Oy:lle asiakaspalveluun, sähköpostitse tai rekisterinhoitajalle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Henkilön nimi, ALV-numero, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Osoite, IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot.

7. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja viiden vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan, jos asiakassuhde ei ole aktiivinen

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Pyydettäessä tiedot poistetaan välittömästi, ellei laki vaadi niiden säilyttämistä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään, lomakkeet, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Terrasol Trading Oy:n käytössä, paitsi Terrasol Trading Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Terrasol Trading Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Terrasol Trading Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

 • Välttämättömät

  • cky-active-check: CookieYes asettaa tämän evästeen tarkistamaan, onko suostumusbanneri aktiivinen verkkosivustolla.

  • CookieyesID: CookieYes asettaa tämän evästeen vierailijoille yksilöiväksi tunnisteeksi heidän suostumuksensa mukaisesti.

  • Elementor: Tätä evästettä käyttää verkkosivuston WordPress-teema. Sen avulla verkkosivuston omistaja voi toteuttaa tai muuttaa verkkosivuston sisältöä reaaliajassa.

  • cky-consent: CookieYes asettaa evästeen muistamaan käyttäjien suostumusasetukset, jotta verkkosivusto tunnistaa käyttäjät seuraavan vierailun yhteydessä.

  • cookieyes-analytics: CookieYes asettaa tämän evästeen muistamaan käyttäjien suostumuksen evästeiden käyttöön ”Analytiikka”-luokassa.’

 • Analytiikka
  • _ga_GEES1JZ6TB: Tämän evästeen on asentanut Google Analytics.

  • _ga: Google Analyticsin asentama _ga-eväste laskee vierailija-, istunto- ja kampanjatiedot ja myös seuraa sivuston käyttöä sivuston analytiikkaraporttia varten. Eväste tallentaa tiedot anonyymisti ja määrittää satunnaisesti luodut numerot yksilöllisten vierailijoiden tunnistamiseksi.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.